Del 7 av 7

Tips inför samtal och summering

Tid: 3 min

Du får tips om vårt samtalsverktyg Den goda spiralen och en kort summering av vilken kunskap du har fått med dig så här långt.

Den goda spiralen

Samtalsverktyget är uppbyggt kring sex skyddsfaktorer som är viktiga som grund för den egna ekonomin. Samtalet mynnar ut i en kort handlingsplan som personen kan ladda ned. Handlingsplanen kan ni sedan följa upp tillsammans.

Ett samtalsverktyg för dig som vill få

  • hjälp att identifiera vilka skyddsfaktorer personen kan behöva stärka.
  • förslag på områden att prata om.
  • förslag på handlingar som kan leda personen i rätt riktning.
  • en handlingsplan som går att ladda ned.

Länk till verktyget:

Den goda spiralen

Summering

I den här komprimerade webbutbildningen har du fått övergripande kunskap om överskuldsättning, skulder, skuldsanering och vräkning. Du har fått exempel på stöd som finns i samhället.

Den kanske viktigaste kunskapen att ta med dig är att våga prata om pengar och skulder samt vikten av att agera och göra det tidigt. Ju tidigare en person, som har eller riskerar att få ekonomiska problem, får stöd desto lindrigare kan konsekvenserna bli och desto större är möjligheterna att påverka situationen.

Det är aldrig är för sent att ta tag i situationen och även små insatser kan göra stor skillnad.

Gratulerar!

Du har nu klarat av del 7 av 7 och är klar med utbildningen.