Del 2 av 7

Vanliga orsaker och riskfaktorer

Tid: 3 min

Vi ger exempel på några riskfaktorer för överskuldsättning. När en eller flera av dessa riskfaktorer sammanfaller ökar risken för att en person får betalningsproblem.

Riskfaktorer för överskuldsättning

Det finns olika faktorer som ökar risken för överskuldsättning. Det kan handla om livssituationer och beteenden. När en eller flera av dessa riskfaktorer sammanfaller ökar risken för överskuldsättning, även för personer som tidigare inte har haft ekonomiska problem.

Kunskap om riskfaktorer för överskuldsättning gör det lättare att uppfatta tidiga signaler.

Läs mer om några vanliga riskfaktorer genom att vända på korten.

Vill du fördjupa dig?

Läs mer i fördjupningsdelen Överskuldsättning. Där hittar du även avsnittet Så här kan du stödja med konkreta tips och råd samt användbara länkar för personen som du stöttar.

Överskuldsättning

Så här kan du stödja

Hjälp som finns i samhället

Kommunernas budget- och skuldrådgivare hjälper skuldsatta att få en överblick över ekonomin. De kan ge personen praktiska råd om hur hen kan hantera och prioritera sina skulder. De har tystnadsplikt. Stödet är kostnadsfritt. Mer information och kontaktuppgifter finns på Konsumentverkets webbplats.

Hänvisa gärna personen till Kronofogdens webbplats där det finns stöd för skuldsatta, som till exempel ”Kontakta den du är skyldig pengar”. Här finns också Mina sidor där personen bland annat kan följa sina ärenden, betala av skulder (t.ex. med Swish) och bekräfta att hen har tagit emot ett brev (föreläggande).

Beroende på vilken situation personen du stödjer befinner sig i kan det vara aktuellt att kontakta hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, med flera.

Spelmissbrukare har rätt till behandling. De kan få hjälp via kommunen, regionen eller Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Det finns nationella stödlinjer för våldsutsatta. Samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. För Kvinnofridslinjen ring 020-50 50 50 och för Stödlinjen för män ring 020-80 80 80.

Gratulerar!

Du har nu klarat av del 2 av 7 och är redo att gå vidare i utbildningen.