Del 6 av 7

Vräkning

Tid: 5 min

Du får information om vad som orsakar en vräkning (avhysning), hur den kan gå till och vilken roll Kronofogden har.

Läget är akut när hyran inte är betald

Om du möter en person som inte betalat sin hyra gäller det att personen inser allvaret i situationen. Det är mycket viktigt att agera direkt och göra allt för att prioritera att betala hyran eller komma fram till en lösning med hyresvärden.

Bildspel om vräkningar

Obetald hyra är den vanligaste orsaken till vräkning

En hyresvärd har rätt att säga upp hyreskontraktet i förtid om en hyresgäst inte betalar sin hyra eller betalar den för sent. Hyresvärden måste meddela socialtjänsten i samband med uppsägning. Hyresgästen kan ta kontakt med hyresvärden för att undersöka om det finns möjlighet att skjuta upp vräkningen.

Kronofogden har ett övergripande ansvar

Det är Kronofogden som har det övergripande ansvaret när någon som inte flyttar frivilligt ska vräkas. Vi är den enda instansen i samhället som har rätt att vräka – hyresvärden får alltså inte själv genomföra en vräkning.

Vi har alltid kontakt med socialtjänsten och hyresvärden under handläggningens gång. Inför en vräkning ska vi alltid försöka få kontakt med hyresgästen. Socialtjänsten har ansvar att ge stöd till personer och familjer vid hot om vräkning. När barn är berörda har socialtjänsten ett särskilt ansvar att utreda och följa upp barnets situation. 2023 berördes 674 barn i Sverige av vräkning.

Andra orsaker till vräkning

Den vanligaste orsaken till att någon blir vräkt är att alltså att personen inte har betalat hyran i tid. Det finns även andra orsaker, till exempel att hyresgästen

  • stör grannarna
  • vanvårdar lägenheten
  • hyr ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens godkännande
  • bedriver brottslig verksamhet i lägenheten.

Så här går processen till

I ett första steg ansöker hyresvärden om vräkning. Då skickar vi ett brev till hyresgästen. Hyresgästen måste svara att hen har tagit emot brevet. Hyresgästen kan invända mot (bestrida) vräkningen inom en viss tid.

I nästa steg begär hyresvärden att vi ska genomföra vräkningen. Då får hyresgästen ett brev från oss med information om vilken dag och tid vräkningen kommer att ske. Samma information skickas till hyresvärden och socialtjänsten.

Om hyresgästen flyttar själv, tömmer lägenheten och lämnar tillbaka nycklarna innan tidpunkten för vräkningen ska hyresvärden återkalla ansökan om vräkning.

Om hyresgästen inte flyttar genomför vi vräkningen.

Mer än en förlorad bostad

Vräkning kan innebära mycket lidande för den drabbade och hens familj. Det kan leda till hemlöshet, ohälsa, social och ekonomisk utsatthet. Det kan vara svårare att få ett nytt hyreskontrakt, till exempel på grund av att personen har en betalningsanmärkning, och att vara utan fast bostad kan i sin tur leda till att personen får svårt att ha kontroll över sin ekonomi.

Förebygga vräkningar genom lokal samverkan

Det är enklare att hjälpa hyresgäster som riskerar vräkning i god tid om det finns en etablerad lokal samverkan mellan socialtjänst och hyresvärdar. Ofta handlar det om att hitta lösningar för att hjälpa hyresgästen att behålla sin bostad.

Barn som berörs av vräkning

Ibland måste vi genomföra en vräkning som berör barn. Ett barn har alltid rätt att få veta vad som ska hända. De behöver hjälp att få svar på frågor som de har.

Exempel på frågor som barn ofta har

  • Vad händer och varför måste vi flytta?
  • Var ska vi bo nu?
  • Måste jag byta skola?
  • Vad händer med mina saker?
  • Vad ska jag säga till mina kompisar?

Vill du fördjupa dig?

Läs mer i fördjupningsdelen Vräkning. Där hittar du även avsnittet Så här kan du stödja med konkreta tips och råd samt användbara länkar för personen som du stöttar.

Vräkning

Så här kan du stödja

Hjälp som finns i samhället

Om en person riskerar att bli vräkt bör hen ta kontakt med socialtjänsten för att få möjlighet till hjälp, till exempel med ekonomiskt stöd eller andra stödinsatser.

Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper skuldsatta att få en överblick över ekonomin. De kan ge personen praktiska råd om hur hen kan hantera och prioritera sina skulder. Stödet är kostnadsfritt. Mer information och kontaktuppgifter finns på Konsumentverkets webbplats.

Hänvisa gärna personen till Kronofogdens webbplats där det finns stöd för skuldsatta, som till exempel ”Föräldrarstöd vid vräkning” och sidor för barn som är oroliga för familjens pengar. Här finns också Mina sidor där personen bland annat kan följa sina ärenden, betala av skulder (t.ex. med Swish) och bekräfta att hen har tagit emot ett brev (föreläggande).

Barn som är oroliga kan ringa, mejla eller chatta Bris för att få stöd och hjälp av deras kuratorer. Barnet kan vara anonymt. Ring Bris: 116 111.

Gratulerar!

Du har nu klarat av del 6 av 7 och är redo att gå vidare i utbildningen.