Del 4 av 7

Skuldens väg

Tid: 7 min

Vi ger dig ett exempel på hur skuldens väg kan se ut - från obetald räkning till att vi driver in skulden. Vi visar också på hur man kan agera i de olika stegen.

Kronofogdens uppdrag

Vi hjälper staten, regioner, kommuner, företag och privatpersoner som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade. Det kan till exempel handla om

 • en person som inte har betalat sin skatt till staten
 • en ensamstående förälder som inte har fått sitt underhåll
 • en småföretagare som inte har fått betalt för sina tjänster.

Mycket information och flera aktörer

En person som har fått eller börjar att få betalningsproblem kan lätt uppleva att hen förlorar kontrollen. Trots att det kommer information och påminnelser via post, sms eller e-post under vägen, kan det vara svårt att ta till sig informationen, förstå vad som händer och vem som gör vad. Du kan göra stor nytta genom att hjälpa personen att bena ut vad som händer, skapa överblick och förstå vilka aktörer som behöver kontaktas.

I den här filmen ger vi exempel på hur skuldens väg till ett företag ser ut.

Skuldens väg till företag

För att kunna se filmen på Dela din kunskap, måste du acceptera kakor för statistik.


Skuldens väg
Hantera kakor

Filmens innehåll i textformat

Skuldens väg - krav från företag

När en person inte har betalat en räkning eller avgift till ett företag är det vanligt att företaget skickar en påminnelse, men det finns inga lagkrav på det.

Om personen inte betalar, trots påminnelsen, kan företaget skicka ärendet till ett inkassoföretag. Inkassoföretaget skickar räkningen igen med ytterligare avgifter och ränta på skulden. Nu är det till inkassoföretaget personen ska betala.

Om inkassoföretaget inte får in sin betalning kan de skicka ärendet till oss på Kronofogden. Personen får då ett brev från oss, ett så kallat föreläggande med krav på att betala.

Oavsett om personen anser att kravet stämmer eller inte ska personen bekräfta att hen har tagit emot det. Det kan hen göra genom att antingen ringa, logga in på kronofogden.se eller skicka med vanlig post.

Om personen anser att något är fel med kravet ska hen invända mot det till oss på Kronofogden inom utsatt tid. Om kravet inte bestrids eller återkallas beslutar vi på Kronofogden att personen är skyldig att betala.

När skulden är fastslagen kan inkassoföretaget välja att ansöka om indrivning av skulden.

Vi på Kronofogden gör då en utredning för att se om personen har tillgångar eller inkomst som kan användas för att betala skulden, till exempel bankmedel, lön genom löneutmätning, värdesaker eller fordon.

Löneutmätning innebär att personen endast behåller den del av lönen som hen behöver för att klara sig, medan resten av lönen går till att betala skulden.

Det är viktigt att komma ihåg att det under hela skuldprocessen finns möjlighet att betala skulden eller att kontakta den som ska ha betalt för att diskutera en lösning.

En film från Dela din kunskap

deladinkunskap.kronofogden.se

Exempel på skulder till företag och privatpersoner

 • köp av vara eller tjänst genom kredit
 • trafikförsäkringsavgift
 • skadestånd
 • banklån
 • elräkning
 • kommunikationsskulder, till exempel mobilabonnemang

Exempel på skulder till det allmänna

Skulder till det allmänna är krav från staten och i vissa fall kommuner. Exempelvis:

 • skatt
 • studiemedelsavgift
 • böter
 • avgift till brottsofferfonden
 • felparkeringsavgift
 • trängselskatt
 • fordonsskatt
 • underhållsstöd

Möjligheter att påverka i olika steg

I processens olika steg finns det saker personen kan göra för att förhindra att en skuld växer och på så sätt mildra dess konsekvenser. Nedan visar vi hur det går att agera genom processen.

Personen har inte betalat en räkning från ett företag och sista inbetalningsdag har passerat

 • Om kravet stämmer, ska personen betala direkt till företaget som hen har köpt varan eller tjänsten av.
 • Om personen inte kan betala kan hen kontakta företaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan.

Personen har fått en betalningspåminnelse från företaget

 • Om kravet stämmer ska personen betala skulden, inklusive påminnelseavgift, direkt till företaget som hen har köpt en vara eller en tjänst av.
 • Om personen inte kan betala kan hen kontakta företaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan.

Personen har fått en ny räkning från ett inkassobolag som företaget har anlitat

 • Om kravet stämmer ska personen betala den fullständiga skulden, inklusive avgift och eventuell ränta, som står i inkassobolagets kravbrev direkt till inkassobolaget.
 • Om personen inte kan betala kan hen kontakta inkassobolaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan.

Personen har fått ett brev (föreläggande) från Kronofogden

 • Företaget eller inkassobolaget har bett oss om hjälp med att fastställa kravet.
 • Oavsett om personen anser att kravet stämmer eller inte ska hen bekräfta till Kronofogden att hen har tagit emot kravet. Det betyder inte att personen godkänner kravet. Personen kan bekräfta genom att ringa, logga in på kronofogden.se eller skicka mottagningsbeviset med vanlig post.
 • Om personen anser att kravet inte stämmer ska hen invända mot kravet inom en utsatt tid (förklaringstid). Personen kan invända mot kravet genom att logga in på kronofogden.se eller använda en blankett som finns på Kronofogdens webbplats.
 • Om kravet stämmer ska personen betala den fullständiga skulden, som står i Kronofogdens brev (föreläggande), direkt till företaget eller inkassobolaget.
 • Om personen inte kan betala kan hen kontakta företaget eller inkassobolaget och försöka komma överens om en avbetalningsplan.

Personen har fått ett utslag från Kronofogden

 • Kravet är nu fastställt och personen ska betala den fullständiga skulden direkt till Kronofogden.
 • Om personen inte betalar och företaget eller inkassobolaget begär att vi ska driva in skulden, utreder vi personens tillgångar och inkomster för att betala skulden.

Personen har inte betalat en räkning från en myndighet och sista inbetalningsdag har passerat

 • Personen ska betala räkningen till den myndighet som hen har en skuld till.
 • Om personen inte kan betala kan hen kontakta myndigheten och försöka göra en överenskommelse om att få delbetala eller betala senare.
 • Om personen anser att kravet är fel eller det redan är betalt ska hen invända mot kravet till den myndighet som har skickat räkningen.

Personen har fått en betalningspåminnelse från myndigheten

 • Personen ska betala räkningen till den myndighet som hen har en skuld till.
 • Om personen inte kan betala kan hen kontakta myndigheten och försöka göra en överenskommelse om att få delbetala eller betala senare.
 • Om personen anser att kravet är fel eller det redan är betalt ska hen invända mot kravet till den myndighet som har skickat räkningen.

Personen har fått brevet "Skuld att betala" från Kronofogden

 • Personen ska betala skulden direkt till Kronofogden.
 • Om personen inte betalar, utreder vi hens tillgångar och inkomster för att betala skulden.

Vill du fördjupa dig?

Läs mer i fördjupningsdelen Skuldens väg. Där hittar du även avsnittet Så här kan du stödja med konkreta tips och råd samt användbara länkar för personen som du stöttar.

Skuldens väg

Så här kan du stödja

Hjälp som finns i samhället

Under hela skuldens väg kan personen kontakta den som ska ha betalt. Hänvisa gärna personen till Kronofogdens webbplats där det finns stöd för skuldsatta, som till exempel ”Kontakta den du är skyldig pengar". Här finns också Mina sidor där personen bland annat kan följa sina ärenden, betala av skulder (t.ex. med Swish) och bekräfta att hen har tagit emot ett brev (föreläggande).

Kommunernas budget- och skuldrådgivare hjälper skuldsatta att få en överblick över ekonomin. De kan ge personen praktiska råd om hur hen kan hantera och prioritera sina skulder. De har tystnadsplikt. Stödet är kostnadsfritt. Mer information och kontaktuppgifter finns på Konsumentverkets webbplats.

Gratulerar!

Du har nu klarat av del 4 av 7 och är redo att gå vidare i utbildningen.