Del 5 av 7

Skuldsanering en översikt

Tid: 7 min

Du får möta en av våra medarbetare som arbetar med skuldsaneringsprocessen. Du får även tips som hjälper dig i mötet med personer som hamnat i en riktigt svår ekonomisk situation.

Om skuldsanering

Skuldsanering är till för den som inte kan betala sina skulder på egen hand under många år. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem.

Om du möter en person som hamnat i en riktigt svår ekonomisk situation och saknar förmåga att ta sig ur den, kan skuldsanering vara en möjlig utväg och en chans att starta om. Det räcker inte att personen själv ser svårigheter att ta sig ur skuldsituationen, utan det ska objektivt gå att konstatera.

I ljudreportaget får du möta en av våra medarbetare som berättar om skuldsanering.

Ljudreportage

För att kunna se filmen på Dela din kunskap, måste du acceptera kakor för statistik.


Skuldsanering
Hantera kakor

Filmens innehåll i textformat

Hej Karolina, mitt namn är Therese. Jag ringer från skuldsaneringen på Kronofogden. Har du tid att prata en liten stund med mig?

Therese är jurist på skuldsaneringen på Kronofogden.

Missuppfattningar om skuldsanering är många, både att ja, men vem som helst kan få skuldsanering och också – jag kommer aldrig få skuldsanering eller det kommer aldrig gå att få skuldsanering för att jag gjort det här eller gjort det här, eller jag har inte ett jobb. Det finns många fördomar.

-823 kr, jättebra

En skuldsanering det är till för dem som inte själva kan betala sina skulder inom en väldigt lång tid.

-Och du har uppgett att du hyr en bostad. Vad är din boendekostnad i dagsläget?

Det vi kollar särskilt på när vi bedömer en ansökan om skuldsanering, det är ju dels då om personen kan betala, sen kollar vi på vad man har gjort för ansträngningar för att betala av skulderna och hur skulderna har uppkommit och att man upphör med sin skuldsättning. Det ska inte finnas någon risk att det ska uppkomma några fler skulder.

-Jobbar du heltid?

Det är viktigt att man försöker själv först – söker man arbeten, är man inskriven på Arbetsförmedlingen, har man sålt eventuella tillgångar som man har?

-Jag tänker att vi ska prata lite om skulderna. Du har ju uppgett här i ansökan att de har uppkommit på grund av både arbetslöshet och sjukskrivning.

Kronofogden gör en helhetsbedömning av personens förutsättningar när en ansökan prövas. Man tittar på hur och varför skulderna har uppkommit, att den sökande har gjort vad hen kan för att betala sina skulder och är aktiv och svarar på frågor.

En vanlig missuppfattning är att jag inte kan få skuldsanering för att jag är arbetslös, men det stämmer inte. Huvudregeln är att man ska ha en heltidssysselsättning, och heltidssysselsättning behöver inte betyda att man ska arbeta heltid. Det är ändå en heltidssysselsättning, bara att din sysselsättning är att du är arbetssökande. Så länge du ändå anstränger dig och söker jobb, eller om det är så att du är sjuk och inte kan jobba, att du då kanske har sökt sjukpenning, sjukersättning – att du liksom har försökt att få en inkomst för att i alla fall kunna betala en liten del av skulderna.

En viktig del av utredningen är att Kronofogden kontaktar dem som ska ha betalt.

Innan vi fattar ett slutligt beslut om skuldsanering, kommer de som personen har skulder till att ha haft möjlighet att yttra sig och invända mot det här förslaget och då gör vi alltid en ny bedömning av ärendet, innan vi fattar ett slutligt beslut. Om vi har många skuldsatta i ett samhälle, det är ju inte bra för någon. Inte heller för de här som har lånat ut pengar. Dels kostar det att be kronofogden om hjälp att driva in den här skulden, dels så är det ju mycket hantering runt omkring.

Grundupplägget vid skuldsanering är att personen betalar av så mycket som möjligt av sina skulder under fem år. Under den tiden lever hen på existensminimum.

Under en skuldsanering så räknar vi ut att utifrån de här ekonomiska förhållandena som den här personen har, så kan den betala si och så mycket per månad på sina skulder. Eller personen kan inte betala någonting på sina skulder. Då fattar vi beslut om skuldsanering, antingen med betalningsplan eller utan betalningsplan och en skuldsanering är alltid fem år. Och under de här fem åren, eller under den tiden betalningsplanen gäller, så betalar man då så mycket man kan. Och det du får behålla, det är bara för din absoluta nödvändiga försörjning.

Men det finns skulder som inte ingår i en skuldsanering.

Skulder som inte saneras bort i en skuldsanering, det är dels sådana här skulder som har säkerhet i en tillgång, alltså ett bolån där det finns ett värde som täcker den här skulden, den undantas skuldsanering. Även CSN-skulder som inte har förfallit till betalning, de är inte heller med i en skuldsanering.

-Toppen, då får du ha det så bra. Tack, hej då.

Tanken bakom skuldsanering är att ge svårt överskuldsatta personer möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och få ett bättre och mer samhällsnyttigt liv.

Om man ser de här personerna som har levt under de här förutsättningarna i många år, att kunna hjälpa dem att kunna komma ur det. Det handlar inte bara om pengar, att man har skulder, tänker jag, utan det handlar också om ångest och psykisk ohälsa. Jag tror att mycket är kopplat till just skulderna. Om man då kan släppa den och man får en tydlig plan med ”det här ska jag betala varje månad” – även om det är svårt ekonomiskt, tror jag ändå att det kanske lättar lite, att man inte bär runt på ”jag kommer aldrig bli av med de här skulderna”. Du kommer få ett slutmål, då kommer du vara klar.

Grundläggande krav

Det finns några grundläggande krav som behöver vara uppfyllda för att vi ska kunna bevilja en ansökan om skuldsanering.

Den som ansöker ska

 • vara en fysisk person
 • ha undertecknat ansökan
 • ha sina huvudsakliga intressen i Sverige (normalt bo och ha sin inkomst i Sverige)
 • inte ha näringsförbud.

Om personen redan har fått skuldsanering en gång krävs särskilda skäl för att vi ska bevilja det igen.

Villkor för att få skuldsanering

Det finns även två huvudsakliga villkor som båda behöver vara uppfyllda för att en person ska beviljas skuldsanering:

 • Personen kan inte betala sina skulder på många år. Vi bedömer personens betalningsförmåga nu och i framtiden, till exempel nuvarande och framtida inkomster, ålder, arbetsförmåga, utbildning, hälsotillstånd, arbetslöshet och försörjningsskyldighet.
 • Skuldsaneringen ska också vara skälig (rimlig) att bevilja med hänsyn till personens personliga och ekonomiska förhållanden. Här tittar vi till exempel på hur och varför skulderna har uppkommit, vad personen har gjort för att själv lösa sin situation och hur aktivt personen medverkar i vår utredning.

Tre bra saker att göra före ansökan

 1. Uppmana personen att göra ett skuldsaneringstest på Kronofogdens webbplats.
 2. Uppmana personen att ta hjälp av budget- och skuldrådgivningen i sin kommun för stöd med att göra en komplett ansökan.
 3. Gå igenom de grundläggande kraven och villkoren för skuldsanering med personen.

Ansöka om skuldsanering

 • Personen ansöker på Kronofogdens webbplats via e-tjänst eller blankett.
 • Att ansöka om skuldsanering är gratis.
 • Det är viktigt att personen lämnar korrekt kontaktinformation och så fullständiga uppgifter som möjligt i ansökan.

Vill du fördjupa dig?

Läs mer i fördjupningsdelen Skuldsanering. Där hittar du även avsnittet Så här kan du stödja med konkreta tips och råd samt användbara länkar för personen som du stöttar.

Skuldsanering

Så här kan du stödja

Hjälp som finns i samhället

Hänvisa gärna personen till Kronofogdens webbplats där det finns mer information om skuldsanering och skuldsaneringstest. Här finns också Mina sidor där personen bland annat kan följa sina ärenden, betala av skulder (t.ex. med Swish) och bekräfta att hen har tagit emot ett brev (föreläggande).

Kommunernas budget- och skuldrådgivare hjälper skuldsatta att få en överblick över ekonomin. De kan ge personen praktiska råd om hur hen kan hantera och prioritera sina skulder. De kan också ge personen stöd genom hela skuldsaneringsprocessen. De har tystnadsplikt. Stödet är kostnadsfritt. Mer information och kontaktuppgifter finns på Konsumentverkets webbplats.

Gratulerar!

Du har nu klarat av del 5 av 7 och är redo att gå vidare i utbildningen.