Del 3 av 7

Vanliga skulder

Tid: 3 min

Genom vårt quiz får du bland annat lära dig vilka som har skulder hos Kronofogden och vilken typ av skulder det handlar om.

Lärande quiz

Den totala skulden hos Kronofogden är 119 miljarder kronor (2023). Hur vanligt är det med skulder, vilken typ av skulder är det och hur stora skulder handlar det om. Genom vårt quiz får du lära dig mer. Som avslutning får du en summering av faktan.

Hur många personer i Sverige har skulder hos Kronofogden?

Är det flest män eller kvinnor som har skulder hos Kronofogden?

Vilken åldersgrupp har flest skuldsatta?

Hur stora skulder har personer som är skuldsatta hos Kronofogden?

Hur stort är det totala skuldbeloppet hos Kronofogden hos unga vuxna (18-25 år)?

Vilken typ av skuld hos Kronofogden är flest i antal?

Hur många personer över 64 år har skulder hos Kronofogden?

Hur många barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden?

Summering av quizets rätta svar

  • Cirka 417 000 personer har skulder hos Kronofogden. Det motsvarar var tjugonde vuxen.
  • Ungefär två tredjedelar av de skuldsatta personerna i Kronofogdens register är män. Samtidigt ökar både andelen skuldsatta och skuldbeloppet i högre takt för kvinnorna än för männen.
  • 35–44 år är den åldersgrupp som har flest skuldsatta.
  • Medianskulden är 78 800 kr.
  • Det totala skuldbeloppet för unga vuxna (18-25 år) hos Kronofogden är 1,8 miljarder kronor. Under perioden 2011 till 2021 ökade det totala skuldbeloppet för unga vuxna män med 25 % och för unga vuxna kvinnor ökade det med 80 %.
  • Underhållsstöd är den typ av skuld hos Kronofogden som är flest i antal. Skatteskulder har de högsta skuldbeloppen.
  • 56 000 personer över 65 år har skulder hos Kronofogden. Mer än hälften av dem fick sin första skuld hos Kronofogden för över 20 år sedan. Det totala skuldbeloppet för skuldsatta över 65 år är över 25 miljarder kronor.
  • 180 000 barn, eller vart tolfte barn i Sverige, växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. 

Källa: Kronofogden. Om du är intresserad av mer statistik, analyser och nyheter hittar du det på Kronofogdens webbplats.

Vill du fördjupa dig?

Läs mer i fördjupningsdelen Skulder hos Kronofogden. Där hittar du även avsnittet Så här kan du stödja med konkreta tips och råd samt användbara länkar för personen som du stöttar.

Skulder hos Kronofogden

Så här kan du stödja

Hjälp som finns i samhället

Hänvisa gärna personen till Kronofogdens webbplats där det finns stöd för skuldsatta, som till exempel ”Kontakta den du är skyldig pengar”. Här finns också Mina sidor där personen bland annat kan följa sina ärenden, betala av skulder (t.ex. med Swish) och bekräfta att hen har tagit emot ett brev (föreläggande).

Kommunernas budget- och skuldrådgivare hjälper skuldsatta att få en överblick över ekonomin. De kan ge personen praktiska råd om hur hen kan hantera och prioritera sina skulder. De har tystnadsplikt. Stödet är kostnadsfritt. Mer information och kontaktuppgifter finns på Konsumentverkets webbplats.

Barn som är oroliga, till exempel för familjens pengar, kan ringa, mejla eller chatta Bris för att få stöd och hjälp av deras kuratorer. Barnet kan vara anonymt. Ring Bris: 116 111.

Gratulerar!

Du har nu klarat av del 3 av 7 och är redo att gå vidare i utbildningen.