Avsnitt: 2 av 7

Orsaker till vräkning

Den vanligaste anledningen till att någon blir vräkt är att personen inte betalat hyran i tid. Det finns även andra orsaker till att en hyresgäst förlorar sin hyresrätt.

Hyresrätten kan förloras om hyresgästen:

  • stör grannarna
  • vanvårdar lägenheten
  • hyr ut i andra hand utan att hyresvärden har godkänt det eller har en giltig ursäkt
  • bedriver brottslig verksamhet i lägenheten
  • gett eller tagit emot betalning för att överlåta en lägenhet till någon annan
  • begärt att få betalt för att någon ska få ta över lägenheten och hyrt ut lägenheten till en oskäligt hög hyra, utan att ha en giltig ursäkt för det.

Om hyran inte blir betald i tid

Om en hyresgäst inte betalar sin hyra blir hyresrätten förverkad. Då har hyresvärden rätt att säga upp hyreskontraktet i förtid. Det räcker med en obetald hyra och att dröja med betalningen mer än en vecka för att ett hyreskontrakt ska kunna sägas upp. I över 80 procent av vräkningarna är orsaken obetald hyra.

Betalningsanmärkningar och obetalda hyror kan göra det svårare att få ett nytt hyreskontrakt. Detta eftersom en hyresvärd ofta kontrollerar hur personen tidigare har skött sina hyresinbetalningar.

Olovlig andrahandsuthyrning

Bostadsbrist är en av orsakerna till den olovliga andrahandsuthyrningen. Omsättningen av den olovliga andrahandsuthyrningen kan uppgå till höga summor och är en lukrativ marknad för den organiserade brottsligheten. Det finns ingen exakt statistik om hur stort problemet är eftersom det finns ett stort mörkertal.

I en undersökning som gjordes bland Kronofogdens kronoinspektörer, som är de som utför vräkningar, var uppfattningen att den olovliga andrahandsuthyrningen ökar. Det framgick också att problematiken tycks vara mer utbredd i de större städerna och främst i den södra delen av landet. Ofta kommer kronoinspektörer till familjer som är helt ovetande om att de bor olovligt. Familjen kan visa upp ett kontrakt, men ofta är detta inte godkänt av hyresvärden. Det kan handla om kontrakt i flera led, i andra- och till och med tredjehand. Det har också förekommit att familjerna har skrivit kontrakt med någon som inte ens är innehavare av förstahandskontraktet. Många vräks efter att ha blivit lurade och betalat stora summor pengar.

Många gånger är det inte förrän kronoinspektören ska utföra en vräkning som det upptäcks att det handlar om en olovlig andrahandsuthyrning. I ansökan från hyresvärden kan det stå att ärendet handlar om en ensamstående man som ska vräkas på grund av uteblivna hyror. När kronoinspektören sedan kommer till den aktuella adressen kan det visa sig att det bor en barnfamilj där. Både hyresvärden och socialtjänsten blir informerade om detta.

Visste du att ...

Socialtjänsten har ett ansvar för att ge stöd till personer och familjer vid hot om vräkning. När barn är berörda har socialtjänsten ett särskilt ansvar att utreda och följa upp barnets situation.

Uppsägning av hyreskontrakt

När en hyresvärd säger upp ett hyreskontrakt måste hyresvärden meddela detta till kommunens socialtjänst.

Den som är uppsagd kan alltid flytta frivilligt men om det inte sker kan hyresvärden kontakta Kronofogden, hyresnämnden eller tingsrätten för att begära ett beslut där det framgår att hyresgästen ska vräkas.

Hos Kronofogden kallas det för "ansökan om vanlig handräckning" när en hyresvärd vill få fastslaget i ett beslut att en hyresgäst måste flytta från en lägenhet.

Riskgrupp

Generellt är ensamstående män utan barn överrepresenterade bland personer som blir vräkta. Denna grupp utgör cirka 53 procent av alla verkställda vräkningar. Detta beror delvis på att arbetslösheten är högre bland ensamstående män (både med och utan barn) samt att sysselsättningsgraden är lägre för ensamstående. Obetalda hyror är den vanligaste orsaken till vräkningar och ofta handlar vräkningar om små skulder. Ensamstående hushåll har oftast mindre inkomster och därmed sämre ekonomi, vilket kan göra det svårt för dem att betala hyra.

Reflektera

Hur skulle du kunna stötta en person som har svårt att betala eller inte har betalat sin hyra?

Kapitel 3: Vräkning
Orsaker till vräkning
2 av 7