Avsnitt: 5 av 5

Testa dina kunskaper

Du har nu genomfört det fjärde kapitlet i utbildningen. Genom att svara på några frågor kan du själv kontrollera att du tagit till dig den viktigaste kunskapen i kapitlet. De felaktiga svaren är markerade i rött och de rätta svaren i grönt. Det visas också en förklarande text när du rättar dina svar. Tänk på att mer än ett svar kan vara rätt.

Quizfrågor - Skuldsanering